ДФЗ отпуска над 67 млн. лева за хуманно отношение през 2019 г.

Финансовият ресурс за 2019 г. по схемите за държавна помощ „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете“ и „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците“ е общо 67 560 000 лева. Това реши на свое заседание днес Управителният съвет (УС) на Държавен фонд „Земеделие“.
Средствата по схемата „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете“ в размер на 33 000 000 лева, а тези по схемата „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците“ са в размер на 34 560 000 лева.
Помощта и по двете схеми се предоставя на едно стопанство за покриване на допълнителни разходи или пропуснати доходи, свързани с изпълнение на доброволни ангажименти за хуманно отношение към животните, поети за най-малко 5 години.
В обхвата на помощта за хуманно отношение към свинете са включени следните мерки:
    • Мярка А – „Осигуряване на свободна подова площ над задължителния стандарт;
    • Мярка Б – Осигуряване на изкуствено осветление за най-малко 11 часа;
    • Мярка В – Използване на фураж, съдържащ най-много 2,5 mg/kg деоксиниваленол.
В обхвата на помощта за хуманно отношение към птиците са включени следните мерки:
    • Мярка А. Използване на фуражи, съдържащи деоксиниваленол не повече от 2,5 мг/кг.
    • Мярка Б. Осигуряване на свободна подова площ не по-малка от 10% над задължителния стандарт.
    • Мярка В. Подобряване на условията за хуманно отношение към птиците по време на транспорт (само за доставки до кланицата).
    • Мярка Г. Намаляване емисиите на амоняк с 30 % (гарантиране на концентрация на амоняк (NH3 до 14 ррт), чрез добавяне в постелята на силикатни минерали (перлит, алуминосиликати – каолин, бентонит, зеолит/клиноптилолит/ и др.).
През 2019 г. ще се изплати и помощта на птицевъдите, които не са получили авансово плащане през 2018 г.
Източник: fermer.bg

 

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE