Готови са двата документа по Кодекса за земята

Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов внесе в деловодството на Народното събрание двата документа, които бяха поискани от депутатите, за да се приеме Кодекс за земята.
За разглеждане и одобрение от Народното събрание са внесени Анализ на нормативната регулация на обществените отношения в земеползването, относно собствеността, ползването, опазването и управлението на земеделските земи в България и Стратегия за развитие на поземлената собственост и поземлените отношения в Република България, съобщиха за Фермер.БГ от агроведомството.
Документите са разработени и предадени на парламента във връзка с Решение на Народното събрание от 19 септември 2017 г., като срокът за това беше 31 декември миналата година.
„Анализът проследява в детайли действащата нормативна и поднормативна уредба в областта на поземлената собственост и поземлените отношения. Идентифицирани са процедурите, по които следва да се предприеме развиване, усъвършенстване и надграждане на законовата уредба с цел привеждането им в съответствие с останала нормативна регулация, изисквания по действащи европейски регламенти, осъвременяване и актуализиране на законовата рамка в съответствие с икономическите реалности в страната“, допълниха от пресслужбата.
Решениeто на Народното събрание от 19 септември миналата година предвижда в срок от 10 месеца след приемането на доклада и след обществено обсъждане земеделският министър да внесе в парламента проект на единен законодателен акт, уреждащ обществените отношения в земеползването – закон или кодекс.
Проект за Кодекса за поземлените отношения беше изработен по договор с адвокатско дружество „Георгиев, Тодорови Ко“ още през 2016 г. В него се предвиждаше създаване на регистър на всички договори за ползване на земеделски земи, а не само на арендните, както е сега.
Бяха посочени и случаите, които няма да бъдат засегнати от новото единно законодателство: при възстановяване на правата на собствениците или на техните наследници върху земеделските земи, които се довършват по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, при държавното подпомагане на фермерите, както и при прилагането на мерки за регулиране на вноса и износа на земеделски продукти.
Източник: fermer.bg
email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE