Готвят прием по мярка 10, но само по едно направление

През кампания 2018 няма да се приемат заявления за подпомагане, с които се поема нов ангажимент по мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014-2020 г. или се разширяват поети ангажименти за прилагане на мярката, с изключение на дейности по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство“. Това стана ясно от проект на заповед на министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов.
„Данни за мярка 10 сочат наличието на излишък, но изчисленият размер на неангажираните финансови средства не би бил достатъчен за удовлетворяване на засиления интерес към мярката. Дейностите от направление „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство“ са насочени към запазване и отглеждане на застрашени от изчезване местни породи, като ежегодният ръст на отглежданите породи, без съмнение е резултат от осигуреното финансиране чрез мерките от ПРСР 2007-2013 г. и ПРСР 2014- 2020 г. Липсата на финансиране за отглежданите животни може да застраши поддържания брой на животните от съответните породи“, пише в доклад на зам.-министър Лозана Василева.
От проекта става ясно още, че през настоящата кампания няма да се приемат заявления за подпомагане, с които се поема нов ангажимент по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 г. или се разширяват вече поети ангажименти.
„Съгласно актуалните данни на ДФЗ-РА е налице недостиг на финансови средства по мярка 11, който може да се очаква в края на изпълнението на мярката. В допълнение всички данни за заявените за подпомагане площи сочат, че планираните индикатори по отношение на подмярка 11.1 ( в преход към биологично производство) и подмярка 11.2 (биологично производство) са изпълнени“, се казва още в доклада.
Определена е и проектната начална дата за прием на заявления за подпомагане по схемите и мерките за директни плащания за кампания 2018, относно мерките, финансирани от ПРСР 2014-2020. Тази дата е заложена за 1 март 2018 г., пише в проекта на заповедта.
Източник: fermer.bg
email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE