Tag Archives: нови

На дневен ред: Новите изисквания към животновъдните обекти

Промените в Наредба 44 за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти и контролът по изпълнението на новите правила влязоха в дневния ред на Областната епизоотична комисия в Добрич. Тръгва кампания: Познавате ли промените във ветеринарния закон? Като председател на комисията областният управител Красимир Кирилов разясни

Според новите критерии за допустимост площите около реки, блата и язовири не са земеделски и не се субсидират

От 2018 година министерството на земеделието ще прилага нова наредба за критериите за допустимост при кандидатстването по директните плащания, които са адаптирани с новите европейски регламенти и отменят старите правила, наложени през 2015 г. В България не са постоянно затревени

До 24 януари кандидатите по подмярка 4,2 трябва да намалят тавана на проектите си от три на два милиона евро

Със заповед на министъра на земеделието, храните и горите от 5 януари бюджетът по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти се увеличава с 49,5 млн. евро, като се дава възможност за сключване на договори над наличния бюджет по

Предлагат намаляване на допустимите разходи по мярка 4.2

Намаляване на максималната стойност на общите допустими разходи за един кандидат и един проект за целия период на прилагане на подмякра 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ до 2 млн. евро. Това е едно от предложенията, заложени в проектонаредбата

Ако таванът на директните плащания падне, как ще обосновем пред ЕС исканите след 2020 г. субсидии

Последните промени в Закона за подпомагане на земеделските производители предизвикаха дебати в бранша, след като на първо четене в зала проектът беше отхвърлен със солидни аргументи. Въпросът е защо предложените нови поправки изключваха подпомагането на малкия и среден бизнес чрез

Предлагат два нови приоритета по мярка 4.2

Проект на наредба за изменение и допълнение на наредбата за прилагане на подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Готови са новите ставки за мляко, парите ще се плащат до 1 септември

Със заповед на министъра на земеделието Румен Порожанов са определени новите ставки за допълнителното подпомагане на млекопроизводителите, коригирани след срещите, проведени с бранша. Самата заповед е разписана в края на миналата седмица, като изплащането на средствата ще приключи на първи

Ново изискване в арендните договори – заявявате,че няма да палите огън в пасища и ливади

Министерството на земеделието предлага нови законови мерки за ограничаване на палежите в горите. С изменения в те се въвежда строга забрана за паленето на огън и за извършването на палежи в пасищата, мерите и ливадите. Въвежда се и разрешителен режим

Двама нови заместник-директори в ДФЗ

Петя Славчева и Георги Динев са новите заместник изпълнителни директори на ДФ „Земеделие“. Решението беше взето по време на редовно заседание на Управителния съвет на Фонда. От поста зам. изпълнителен директор беше освободена Гея Георгиева – с ресори „Директни плащания

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE