Tag Archives: Подмярка 8.6

197 проекта са подадени по процедура 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“

На 31.07.2018г. в 17:30ч. приключи електронното кандидатстване по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“. Общо 197

Приемът по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти“ от ПРСР 2014-2020 г. е отворен за кандидати до 31 юли 2018г.

Ако Вие сте: – Физическо лице и сте собственик на минимум 0,5 ха горски територии; – Едноличен търговец, собственик на минимум 0,5 ха горски територии; – Юридическо лице, което притежава минимум 0,5 ха горски територии; – Община, която е собственик

Кандидатите по подмярка 8,6 за инвестиции в горите имат само седмица срок за обсъждане на насоките

До 27 март кандидатите по горската подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработка, мобилизиране и търговията с горски продукти“ могат да подават предложения по насоките за участие в приема, които са качени за обсъждане на страницата на

Индикативна годишна работна програма на Програмата за развитие на селските райони за 2018 година

Уважаеми клиенти, партньори, читатели, Настоящата 2018г. ще бъде изключително динамична за европейското финансиране. След лек застой през изминалата 2017г., според индикативния график на Министерство на земеделието, храните и горите, през 2018г., се очаква да стартира приемът на най-очакваните инвестиционни мерки

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE