Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) преведе над 24 млн. лв. (24 174 449 лв.) на 5 835 животновъди, заявили схемата за преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3), за Кампания 2020.

Васил Грудев: 24,3 млн. лв. ще бъдат по сметките на 6000 козевъди и овцевъди

Ставката за плащане за едно допустимо за подпомагане по ПНДЖ3 животно е  в размер на 37,93 лв. и е определена със заповед на министъра на земеделието, храните и горите.

По индикативни данни, плащането на сумите трябваше да бъде на 26 октомври. В тази връзка от ДФЗ уточняват:

„Фонд „Земеделие“ имаше готовност да изплати субсидиите по схемата още на 26 октомври, както беше заложено в индикативния график, но се наложи да се изчака актуализацията на данните за животните в системата ВетИС на БАБХ“.

Право на подпомагане по схемата за преходна национална помощ за овце-майки и за кози-майки имат кандидати, които отглеждат в стопанствата си 50 или повече животни и отговарят на изискванията на чл. 39 от НАРЕДБА № 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания.

Преходна национална помощ се отпуска само за секторите, за които са предоставяни национални доплащания през 2013 г., като максималния бюджет представлява намаляваща функция от одобрения от ЕК бюджет за схемите за национални доплащания за посочената година.

Източник: agri.bg