15,50 лв./кг за агнешки бут

Пазарът на агнешко месо в страната остава спокоен, като само в две области са отчетени ценови изменения спрямо предходната седмица, съобщиха от Държавната комисия по стоковите борси и тържища (ДКСБТ).
Цяло агне
Търговията на едро с цяло агне се запазва в ценовия диапазон от 12,50 лв./кг кланично тегло – Велико Търново, Кърджали и Смолян, до 13,69 лв./кг София. Средно за страната, цената на едро на продукта остава 13,14 лв./кг – без промяна спрямо предходния седмичен период.
Агнешки бут 
По области цените на едро на агнешки бут се задържат в диапазона от 12,75 лв./кг в Пазарджик, до 14,99 лв./кг – Русе. Ценово изменение на седмична база се регистрира само в София – понижение с 1%, поради което средната стойност на едро на продукта за страната намалява с незначителните 0,1%, до 14,05 лв./кг.
Средната цена на дребно на продукта в ГТВ за страната се запазва на нивото от предходната седмица – 13,79 лв./кг, а средната цена на дребно на агнешки бут в другите търговски обекти (ДТО) за страната остава 13,74 лв./кг, като стойностите по области продължават да варират от 11,40 лв./кг в Бургас, до 15,50 лв./кг – София.
Агнешка плешка
Средно за страната цената на едро на агнешка плешка се запазва на ниво от 13,58 лв./кг, като стойностите по области продължават да се движат от 12,35 лв./кг в Пазарджик, до 14,74 лв./кг – Стара Загора.
Средната цена на дребно на продукта в ГТВ за страната се покачва с 0,2% на седмична база. В другите търговски обекти цените на агнешка плешка са в диапазона от 11,20 лв./кг в Бургас, до 14,38 лв./кг – Русе. Това не се отразява на средната стойност на дребно в ДТО за страната и тя остава 13,29 лв./кг.
Източник: fermer.bg
email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE