Услуги

European Flag

Подкрепа при усвояване на средства от европейските фондове.

  • За земеделски стопанства, кооперации и частни земеделски производители, преработватели на земеделски и горски продукти
  • Микро, малки и средни предприятия
  • Общини и държавни учреждения

Виж още

Mountain View

Финансово подпомагане по национални схеми.

Разработване на проекти, подготовка и пълна окомплектовка на цялата необходима документация за кандидатстване за финансово подпомагане по национални схеми.

Осъществяване на консултации за финансиране и изготвяне на бизнес планове, икономически обосновки и подготовка на документация и заявки за получаване на субсидии за производство на земеделска продукция, торове, препарати за растителна защита, инвестиционни и проекти за иновации.

Виж още

Маркетингови проучвания

Маркетингови проучвания и професионални анализи.

Разработване на печеливши фирмени, браншови, секторни и регионални анализи.

Изготвяне на пазарни проучвания.

Разработка и планиране на печеливши маркетингови стратегии.

Виж още

Mountain View

Рекламна и издателска дейност.

Издаване на всякакъв вид печатни – рекламни материали в областта на земеделието. Издаване на земеделски бюлетин „Агро ММ“, с множество възможности за реклама в него.

Планиране на рекламни кампании.

Предпечатна подготовка и дизайн на печатни материали.

Виж още

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE