Приемите по ПРСР идват с нови критерии

През тази година 458 млн. евро от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) ще бъдат насочени за прием по подмерки 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ и 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“.

Махат ограничението от 50% за техника по инвестиционната мярка 4.1

На онлайн заседание на Комитета по наблюдение на ПРСР бяха обсъдени и актуализирани критериите за оценка.

По подмерки 4.1 и 4.2 се въвежда изискване към кандидатите за 36 месеца история преди подаване на проектното предложение. Мотивът на земеделското министерство е, че промяната ще допринесе за финансова стабилност на проектите, както и устойчивост и дълготрайност на реализираните чрез тях инвестиции.

Подмярка 4.1

Максималният размер на допустимите разходи за един проект ще бъде до 1 000 000 евро при 50% интензитет на подпомагането или до 1 500 000 при 35% интензитет. Максималният размер на допустимите разходи за инвестиции в земеделска техника ще бъде до 250 000 евро.

Подмярка 4.2

Максималният размер на допустимите разходи за един проект ще бъде до 2 000 000 евро, при 50% интензитет на подпомагането или до 3 000 000 при 35% интензитет. Отпада критерият за селски район. С приоритет ще бъдат инвестиции за напояване, околна среда (пречиствателни съоръжения), дигитални технологии, автоматизиране на работните процеси.

Подмярка 6.3

За малките стопанства отпада изискването към кандидатите да са получили минимум 33% доход от земеделска дейност за предходната година.

Източник: agri.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE