От 7 до 31 октомври давате фактурите за продаденото мляко през последната година

От 7 до 31 октомври животновъдите, които са кандидатствали по схемите за обвързана подкрепа в Кампания 2019 г., трябва да докажат количествата мляко, млечни продукти или животни, които са продали в периода от първи октомври 2018 г. до 30 септември 2019 г. За целта се подават документи по образец в областните  дирекции на фонд „Земеделие“, съобщиха от ведомсвото.

Документи при млякото се подават по четири схеми – за обвързано подпомагане за млечни крави – СМлК, за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол – ЕЖСК (мляко), за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол с направление мляко – ДПЖСК и за обвързаното подпомагане на биволи.

Реализираните на пазара животни се доказват по три схеми – за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници – СМКЮ, за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол – ЕЖСК (месо) и за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол – ДПЖСК (с реализация на месо или комбинирана реализация). В зависимост от това къде са реализирани животните – в България или извън страната, се попълват различни типови образци.

Животновъдите могат да изтеглят и попълнят образците на документите, с които доказват реализация на произведената от тях продукция, от официалната интернет страница на ДФЗ. При попълването им кандидатите трябва да използват съответната бланкова таблица, според регистрацията им в ИСАК – като физическо лице, юридическо лице или едноличен търговец. Към приложените файлове е изготвена и подробна инструкция за тяхното попълване.

Попълненият опис по образец се подава на хартиен и електронен носител. Стопаните трябва да предоставят и заверени копия на документите, доказващи реализацията на продукцията си – фактури, касови бележки и др. Те следва да бъдат издадени от съответния земеделски производител или от изкупвача на продукцията.

Източник: sinor.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE