Общинските служби по земеделие към областните дирекции „Земеделие“ започват от днес прием на заявления за ползване на отстъпка от акциза върху газьола.

Кампанията за подаване на заявления по схемата „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“ е от 9 септември до 27 септември 2019 г., съобщи земеделското министерство.

Общият бюджет по тази схема е значителен – до 84 млн. лв., колкото беше и миналата година.

Министерството: „Ставката на литър гориво ще бъде определена на по-късен етап, на базата на бюджета и сбора от индивидуалните годишни квоти на земеделските стопани.“

При същия бюджет досега подпомагането излизаше около 0,40 лв./литър.

Държавната помощ е предназначена за земеделските стопани както в сектор „Растениевъдство“, така и в „Животновъдство“, като форма за поевтиняване на някои от механизираните дейности в първичното селскостопанско производство.

„Право на финансова подкрепа по схемата имат всички, които са регистрирани като земеделски производители и имат заверена регистрационна карта за годината на кандидатстване и предходната на нея“, допълни министерството.

Според друго изискване кандидатът трябва да има и валидно заявление за подпомагане по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) и схемите за обвързано подпомагане за животни за годината, предхождаща годината на кандидатстване по схемата за държавна помощ.

МЗХГ: „През 2019 г. може да бъде заявен за възстановяване акциз по фактури за закупен газьол – дизелово гориво, през 2018 г.“

Земеделските стопани с видове и категории животни, които не попадат в обхвата на схемите за обвързано подпомагане за животни, трябва да имат регистриран животновъден обект по Закона за ветеринарномедицинската дейност.

По данни на аграрното ведомство интересът към държавата помощ за газьола е голям и нараства от година на година. За Кампания 2016 са били подпомогнати 6 716 фермера, за Кампания 2017 финансиране са получили 8 250 стопани, а за Кампания 2018 – те са били 9 597.

От началото на прилагането на схемата до 2018 г. включително на стопаните са изплатени общо над 250 млн. лв.

Източник: agri.bg