На дневен ред: Новите изисквания към животновъдните обекти

Промените в Наредба 44 за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти и контролът по изпълнението на новите правила влязоха в дневния ред на Областната епизоотична комисия в Добрич.

Тръгва кампания: Познавате ли промените във ветеринарния закон?

Като председател на комисията областният управител Красимир Кирилов разясни основните задължения на фермерите, които отглеждат животни в частните си дворове.Красимир Кирилов: „Подаването на заявления става при кметовете и кметските наместници на населените места, които ги входират в ОДБХ. Проверки на личните дворове се извършва от лекар от дирекцията, кмета или кметския наместник на населеното място и ветеринарния частно-практикуващ лекар”.

Във всяко заявление са посочени както допустимият брой животни, отглеждани за лични нужди, така и изискванията, на които трябва да отговарят частните стопанства.

Директорът на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) д-р Анелия Андонова допълни, че промяната в Наредба 44 е направена с цел да се знае какви животни се отглеждат и да има по-ясна епизоотична картина в страната.

На практика режимът за регистрация на личните стопанства се облекчава.

Фермерите нямат ангажимента лично да внасят заявленията в дирекциите по безопасност на храните, а ще правят това при кметовете в населените места.

В дворовете си стопаните могат да отглеждат до три прасета за угояване, десет дребни и две едри преживни животни. Според Наредбата се разрешават до 10 възрастни зайци с приплодите им, 50 птици и 100 бройлера.

Промените засягат и изискванията за площта на едно животно, използваните съоръжения и инвентар, местата за съхранение и обеззаразяване на тор. До 6 месеца от влизането в сила на променените изисквания по Наредба 44 те трябва да се приложат в стопанствата.

Целта е всички, които имат животни в задните си дворове, да излязат на светло и да се регистрират. По този начин контролът от страна на ветеринарните служби ще бъде по-категоричен и няма да се допуска разпространение на заразните заболявания.

Няма регистрирани нови случаи на Африканска чума по свинете (АЧС) на територията на Добричка област, съобщи директорът на ОДБХ в Добри д-р Анелия Андонова.

Източник: agri.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE