Най-после кредитен фонд от 37 милиона евро по селската програма

За първи път на последното заседание на Комитета по наблюдение на програмата за развитие за селските райони ПРСР 2014-2020 г., проведено в края на миналата седмица, администрацията си призна колко недалновидно е заложила цели 56 мерки и подмерки за подпомагане на земеделските производители, което е било твърде натоварващо при изпълнението на целите на програмата.

В доклада си пред браншовите организации експертите от министерството на земеделието признават, че „основна трудност при разработването на новите мерки е била оценката на специфичните рискове от злоупотреби и създаване на изкуствено създадени условия, които да гарантират контролируемост и верификация на изплатените разходи по тези мерки. Поради тази причина,  разработването на нови контролни процедури, които да покрият всички специфични за новата мярка рискове, се оказал трудоемък процес, отнемащ значителен период от работата на фонд „Земеделие“. Всичко това води до риск от забавяне в прилагането на ПРСР, което от своя страна е свързано с поемането на необоснован риск от загуба на средства в следващите години“, е изводът, направен от администрацията.

За да бъде преодолян този риск, на членовете на мониторинговия комитет на програмата беше предложено и прието близо 155 милиона евро (154 191 889) от неотворените досега мерки по ПРСР  да бъдат прехвърлени в направленията, където има най-голям интерес и дефицит на европейски и национални средства. Предложението е заложено в шестото изменение на програмата

За стопаните ще бъде изключително важно, че ще бъде създаден Кредитен фонд, който като финансова институция, ще подпомогне стопаните при съфинансирането на проектите, одобрени по три от мерките на ПРСР, а именно – мярка 4 „Инвестиции в материални активи“, мярка 6 „Развитие на стопанството и стопанската дейност“ и мярка 19 ВОМР, или ЛИДЕР.

Бюджетът на фонда е в размер на 37 милиона евро, или близо 74 млн лева, които са прехвърлени от неотворената мярка 17 „Управление на риска“, където европейските средства са 17 млн. евро, а националните – 20 млн. евро.

Предвидени са два начина за подпомагане от новия кредитен фонд. Първият е да се отпуска заем за съфинансиране на проект, финансиран по ПРСР за земеделски и неземеделски инвестиции в селски райони, включително инвестиции, финансирани по програма ЛИДЕР, а вторият е с отпускане на самостоятелен кредит по подмерките 4.1, 4.2 и 6.4 по програмата.

Ето и мотивите за създаването на фонда – изчерпване на средствата за безвъзмездно финансиране по част от мерките на програмата;

– високи нива на лихвените проценти по кредитите, отпускани от кредитните и финансовите институции за кредитополучатели от сектора;

– липса на предходен опит в прилагането на финансовите инструменти, освен гаранционната схема по Националния гаранционен фонд (НГФ);

– липсата на развити финансови инструменти, подходящи за спецификата на земеделските стопанства,

– високи изисквания на банките за обезпечения и др.

Най-голяма част от кредитния ресурс ще отиде за инвестиционната мярка 4, където фермерите ще разчитат на 13 млн. евро от ЕС и 15 294 118 евро – от националния бюджет, или общо 28 294 118 евро. В лева бюджетът ще надхвърли 56 милиона.

За мярка 6 кредитният ресурс ще бъде 3 264 706 евро, или близо 6.5 млн. лева. За проектите на местните общности по мярка 19 са предвидени 5 441 176, или близо 11 млн. лева.

Източник: sinor.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE