Министерството: Приемът по подмярка 16.4 е отворен

Започна приемът по подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“ от мярка 16 „Сътрудничество“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Стоилко Апостолов: Подмярка 16.4 няма да развие фермерските пазари

Тя е насочена към късите веригите за доставка и местните пазари. Общият размер на финансовата помощ по процедурата е 15 646 400 лв., съобщават от Министерството на земеделието.

Чрез нея ще се подпомогне създаването, организацията, укрепването и популяризирането на местните пазари и късите вериги за доставки чрез хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците в тях. Целта е потребителите да могат да купуват продукти директно от местните производители.

Министерството: Максималният размер на финансовата помощ за един проект е 586 740  лв., а минималният – 15 000 лв.

В „къса верига на доставки“ участват ограничен брой икономически оператори, поели ангажимент да си сътрудничат. А като „местни пазари“ се определят пазарите, които са в радиус от 75 км от стопанството на произход на продукта. В този радиус трябва да се осъществяват както преработката на продукта, така и продажбата му на крайния потребител.

Допустимите кандидати по подмярка 16.4 са юридически лица, регистрирани по Търговския закон, или дружества, учредени по смисъла на Закона за задълженията и договорите, които представят колективен проект за сътрудничество за изграждането и развитието на къса верига за доставки или за изграждане и развитие на местен пазар.

Източник: agri.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE