Контрапредложение за задължителен таван

Продължава договарянето на стандартите за Добро земеделско и екологично състояние на земята (ДЗЕС) в новия програмен период след 2022 г.

Министерството отхвърля 2018 г. като референтна година за ДЗЕС1

На 30 април ЕК, ЕП и Съветът на ЕС за пореден път търсиха компромисен вариант по отношение на Зелената архитектура. Те обсъдиха ДЗЕС 2, 4, 8 и 9, гъвкавост на екосхемите, включително трансфер между стълбовете, и други случаи на заделяне на средства – например за разходи, свързани с околната среда и климата по втори стълб, и процента, до който плащанията за райони с ограничения могат да допринесат за околната среда и климата

Съзаконодателите успяха да се споразумеят временно по следните точки:

•    да не се издава делегиран акт по отношение на списъка на земеделски практики, които могат да бъдат избрани като екосхеми;
•    по ДЗЕС 2 за защита на влажните зони и торфищата и ДЗЕС 4 за изграждане на буферни ивици по протежението на водните басейни;
•    процентът на трансфери между стълбовете, стига те да не намаляват средствата за околна среда.

ЕП е оценил, но все още не е потвърдил предложението на Португалското председателство за увеличение на средствата за екосхеми – 22% през първите 2 години и 25% от 2025 г. нататък. 

По ДЗЕС 8 за диверсификация на културите и ДЗЕС 9 за биоразнообразие позициите на съзаконодателите се различават относно размера на стопанствата, които трябва да бъдат изключени. Председателството се придържа към позицията на Съвета за 10 хектара, докато предложението на ЕП е за 5 хектара и то се подкрепя от Комисията.

Отново са обсъдени таваните, прогресивно намаляване на плащанията и преразпределителните плащания, но без да се стига до обща позиция.

ЕП е направил контрапредложение – всяка държава членка да преразпределя минимум 6% от средствата, заедно със задължителен таван и дегресивност. Таванът и дегресивността да станат доброволни само при условие че държавата членка преразпределя минимум 12% от средствата.

Нужна е обаче допълнителна работа за сближаване на позициите на съзаконодателите, посочват от земеделското министерство в последния си бюлетин за ОСП.

Източник: agri.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE