Как да не допускаме грешки при кандидатстване през ИСУН?

Как да подготвят документи по мерките от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) и кои са подводните камъни при подаването им през ИСУН – отговори на тези въпроси бяха дадени по време на среща в община Генерал Тошево. Тя беше организирана от Областния информационен център и МИГ „Балчик – Генерал Тошево”.
Целта е да се минимизират грешките и да няма отхвърлени проекти, уточниха лекторите. Първата стъпка е успешна регистрация в системата, след което потенциалните бенефициенти могат да подадат своето проектно предложение като попълнят електронен формуляр за съответната процедура чрез модула е-кандидатстване.
Това разясни управителят на ОИЦ – град Добрич Геновева Друмева, която нагледно демонстрира процеса пред бенефициентите. Задължително изискване е потребителят да има профил в системата и да работи с електронен подпис.
Системата има функция за проверка на проектното предложение, с което се минимизират грешки или непопълнени полета. Подадените бизнес-планове се оценяват в ИСУН 2020, като автоматично се разпределят между членовете на оценителните комисии, което от своя страна осигурява по-голяма прозрачност на процеса. Чрез нея се осъществява отчитането, както и цялата комуникация с Управляващите органи на оперативните програми.
По време на срещата бяха представени  двете процедури от стратегията за „Водено от общностите местно развитие“ на местната инициативна група, които се очаква да бъдат отворени през настоящия месец.
Първата процедура е насочена към осигуряване на достъп до заетост на търсещите работа. Допустими кандидати са общините Балчик и Генерал Тошево, организации, предоставящи посреднически услуги на пазара на труда, работодатели, неправителствени организации и обучителни организации. Втората процедура е насочена към подобряване на достъпа до социални услуги в двете общини.
Най-атрактивни за жителите на двете добруджански общини са подмерките 4.1 и 6.4 от ПРСР. Очаква се подмярка 4.1 за инвестиции в земеделските стопанства да отвори прием през юни тази година. Максималното подпомагане за един проект е 50 000 евро. Стандартният производствен обем по тази мярка е 8000 евро, а с предимство ще се ползват секторите зеленчукопроизводство, етерично-маслени култури, овощни градини, животновъдство.  Подмярка 4.2 за инвестиции в преработка на също представлява интерес за жителите на Балчик и Генерал Тошево. Очаква се приемът по нея да започне през септември.
6,500 млн. евро е финансовият ресурс на стратегията на МИГ „Балчик-Генерал Тошево”. половината от тези средства са насочени към мерките от ПРСР.
Източник: fermer.bg
email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE