Какви директни плащания предстоят и какви заявления се приемат през месеца?

Месец април започва с шеги и продължава с важни плащания на фермерите, заложени в Индикативния график на ДФЗ. С особено нетърпение се чакат зелените директни плащания и отварянето на подмярка 4.1 за инвестиции. 

Равносметка за Кампания 2020: Какво е платено дотук?

Не пропускайте на кои дати да си проверите сметките за субсидии и в кои срокове да влезете при кандидатстване по мерки от ПРСР, кредити от ДФЗ и държавни помощи. Не забравяйте, че вече усилено кипи подаването на заявления за Кампания 2021.

Обвързано подпомагане за протеинови култури

На 1 април е направено плащането по Схемата за обвързано подпомагане за протеинови култури при ставка от 259,22 лв./ха. Общата сума от 32 597 628 млн. лв. се разпределя на 16 081 производители, а подадените заявления за Кампания 2020 са 16 332. За сравнение миналата година ставката беше 214,77 лв./ха. Тогава 16 810 стопани получиха общо 30 412 142 лв.

Зелени директни плащания

Между 10 и 20 април е планирана Схемата за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда – зелени директни плащания. Като конкретна дата се спряга 15 април, а подадените заявления за Кампания 2020 са 57 791. Миналата година парите бяха по сметките на стопаните на 14 април. Тогава 56 490 бенефициенти получиха близо 445 млн. лв. при ставка 122,67 лв./ха.

Схема за специално плащане за култура – памук

Между 20 и 30 април е планирано производителите на памук да получат своите субсидии. Като конкретна дата от ДФЗ посочват 23 април. Подадените заявления за Кампания 2020 са 119. Миналата година плащането беше направено на 12 май, когато 113 земеделски стопани бяха подпомогнати с 4 820 156 лв.

Подмярка 4.1 за инвестиции

На 19 април се очаква да бъде отворен приемът по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. Срокът за обществено обсъждане на насоките за кандидатстване беше удължен до 5 април, като все още липсва яснота по някои спорни въпроси, обсъждани на няколко пъти в рамките на работна група. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е над 4,2 млн. лв.

Мярка 14 за хуманно отношение

От 8 април до 14 май животновъдите могат да кандидатстват по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“. Те трябва предварително да актуализират данните за отглежданите от тях животни в Системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ.

Кредити за семена и торове

До 30 април се удължава срокът, в който стопаните могат да подават заявления за целеви кредит за закупуване на семена, разсад и торове за производство на зеленчуци, плодове, винени лозя и маслодайна роза. Парите ще бъдат изплатени до 31 май, а утвърденият ресурс е 12 млн. лв. Лихвата е 1,5 % годишно, а срокът за погасяване е 30 ноември 2021 г.

Кредити за пчелари

До 30 юни пчеларите с договори по Националната програма по пчеларство кандидатстват за кредити от ДФЗ. Тази година те ще се предоставят с по-нисък годишен лихвен процент от 2,5%.

Съфинансиране на застраховки 

До 30 юли земеделските стопани кандидатстват по схемата „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция“. За овошки, зеленчуци, етерично-маслени култури и тютюн сумата за подпомагане e до 195 лв./ха при размер на застрахователната премия от 300 лв./ха. Зърнени и маслодайни култури се подпомагат с до 21 лв./ха при застрахователна премия от 60 лв./ха.

Контрол на вредители по картофите

От 9 март до 14 май се приемат заявления по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи“. Финансовият ресурс е 1,8 млн. лв. До 31 май стопаните трябва да представят отчетни документи за извършените дейности. Средствата ще бъдат изплатени до 22 юни 2021 г.

Контрол на доматен миниращ молец

До 15 октомври тече прием по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на доматен миниращ молец“. Бюджетът е 500 000 лв. Документи за покупка на продукти се отчитат до 29 октомври, а срокът за изплащане на средствата е 15 декември 2021 г.

Фитосанитарен контрол

До 30 април тече регистрация и актуализация в системата за фитосанитарен контрол на БАБХ. Регистрацията се прави в Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ). Всяка година фермерите  са длъжни да подават декларация, ако има промяна в тяхната дейност.

Подмярка 5.1 за биосигурност

От 2 февруари до 5 май тече прием по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“. Одобреният финансов ресурс е 23,5 млн. лв.

Закупуване на частни гори

От 4 февруари до 7 май тече кампания за закупуване на поземлени имоти в горски територии, собственост на физически лица. Държавните предприятия разполагат с до 2 млн. лв., а собствениците могат да подават заявления както на място в съответното държавно предприятие и държавно горско/ловно стопанство, така и чрез пощата или куриер.

Сертифициране по GLOBAL G.A.P.

До 30 септември се приемат заявления за сертифициране на стопанствата в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBAL G.A.P. Успешно приключилата сертификация се доказва до 30 ноември. Срокът за изплащане на помощта е до 30 работни дни от представяне на документите.

Източник: agri.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE