Изменят условията за кандидатстване по подмярка 4.2

Със заповед на земеделския зам.-министър Лозана Василева се изменят Условията за кандидатстване по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014–2020 г.

С писмо от 9 май Държавен фонд „Земеделие“ представи информация, че среща сериозни затруднения за възстановяване на извършени авансови плащания, обезпечени с договори за поръчителство. 

Това показва, че поръчителството не осигурява достатъчна гаранция за реално обезпечение на авансовото плащане, казват от ресорното министерство. Ето защо договорът за поръчителство отпада като опция при кандидатстване по подмярка 4.2.

МЗХГ: „Допустими обезпечения на авансовото плащане са само банкова гаранция и запис на заповед.“

Новите изменения следва да бъдат публикувани в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) и на интернет страницата на Министерството на земеделието.

Източник: agri.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE