Сбъдна се една от най-лошите прогнози за развитието на инфекцията от Африканска чума по свинете (АЧС) в страната.

Заграждат 20-километрови зони заради африканската чума

Опасният вирус зарази индустриална ферма с около 17 000 прасета в село Николово, община Русе, област Русе.

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) констатира ново огнище на заболяването Африканска чума по свинете (АЧС) в свинекомплекс, намиращ се в село Николово, съобщиха ветеринарните власти.

Взети са проби, които са потвърдени като положителни за вируса на Африканска чума по свинете от Националната референтна лаборатория към Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт в София.

БАБХ: „Обектът се намира на 9 км от границата с Румъния и попада в зона с регионализация на база риск, свързан с епизоотичната обстановка с АЧС (Част I), съгласно Приложение към Решение за изменение на Комисията (ЕС) 2014/709.“

Положителните за наличие на вируса на АЧС проби са получени в рамките на засиления лабораторен надзор на заболяването в свиневъдните обекти.

Засегнатият свинекомплекс е със затворен производствен цикъл, в който се отглеждат общо около 17 000 броя свине от различна възрастова категория.

Областната дирекция по безопасност на храните в Русе (ОДБХ-Русе) е издала акт за възбрана за движение на свине към и от обекта.

Проведено е епизоотично проучване за движението на свине, фураж, транспортни средства и хора от и към обекта. Извършени са и проверки на кланиците, в които са изпращани свине за клане. Месо и продукти, добити от свине от тази ферма, са възбранени и подлежат на унищожаване.

БАБХ е предприела мерки по Наредба № 102 от 21.08.2006 г. за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта Африканска чума по свинете и за условията и реда за прилагането им и Плана за спешни действия при контрол на АЧС.

„Предстои принудителното умъртвяване по хуманен начин и обезвреждането на домашни свине в 3 км предпазна зона при спазване на изискванията на Наредба № 22 за намаляване до минимум страданията на животните по време на клане или умъртвяване“, допълниха от Агенцията по храните.

В 10-километровата надзорна зона се намира една индустриална ферма в село Юделник, община Сливо поле, както и обекти – тип „лично стопанство“. 

Забранена е търговията, придвижването и транспортирането на живи свине в 10-километровата зона.

ОДБХ-Русе ще извършва клинични прегледи на домашни свине в населени места, както и ще се вземат проби за вирусологично изследване с цел гарантиране откриването на заболяването Африканска чума по свинете.

Ще се проверява и за нерегламентирани придвижвания или търговия на домашни свине. При установяване на такива на превозвачите и на собствениците на животните ще бъдат съставени актове за административно нарушение, а транспортираните животни ще бъдат унищожавани.
Източник: agri.bg