За нас

Фирма „ИНТЕЛЕКТ КОНСУЛТ ПЛЮС – ЦМ” ЕООД е създадена през 2009 година с основен предмет на дейност: рекламна дейност и консултантски услуги в сферата на аграрния бизнес, в сферата на горския сектор и преработвателната промишленост. В периода на своята работа фирмата се утвърди с периодичните си издания, а също така и с актуални маркетингови проучвания, с разработването на проекти по Програмата за развитие на селските райони.


Важно е да се отбележи, че фирмата стартира с издаването на седмичен информационен бюлетин „АГРО ММ”, който се разпространява на територията на цялата страна чрез абонамент. В информационният бюлетин се представя актуална информация за развитие на сектор селско стопанство и в частност динамиката в зърнения сектор. Публикува се актуална информация и за горския сектор в страната с коментари и за промени в нормативната уредба.


Консултантските договори са с различна насоченост и касаят както изпълнение на обществени поръчки към държавни институции, както се вижда от приложеният списък, така и конкретни проблеми на частни физически и юридически лица. Разработвани са проекти и по поръчка на общини, като поставените задачи са в сферата на аграрния и горски бизнес, напоителни системи, а също така и създаване на нормативни документи за работа на държавни предприятия.
Сериозен ангажимент на фирмата са вече два договора с ДФЗ за осигуряване на технически екипи за оценка на технологиите в проектите. Оценки от страна на нашите експерти се реализират по мерки 121 и 123.


В горският сектор имаме специалисти, експерти, научни работници и преподаватели с които работим по различни теми на горския сектор. Специалистите от тази област с които работим съвместно са 9 човека с различен профил и специалности на работа.
В сектор селско стопанство и преработвателна промишленост работим с над 29 специалиста, като преобладават научни работници в различни клонове на науката.


Разработваме и уеб страници, работим и в сферата на приложният софтуер.
Имаме договори за поддръжка на компютърни системи във ведомства и организации.
Фирмата разполага с компютърна техника за изпълнение на задачите, притежава печатен център, на базата на който осъществява предпечата на своите издания и печат.


Фирмата разполага с активен, сравнително млад персонал, който е позициониран и специализиран в различните направления на работа.
Ползването на външни експерти най-често е на базата на сключени граждански договори за изпълнението на конкретни задачи. Ръководител на екипите от подобни експерти е служител на фирмата.
Фирмата участва като подизпълнител по определени дейности в различни международни проекти и те са свързани с изготвяне на анализи, отчети, издаване на материали.

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE