Заместник-министър Събев: Стартира Програма за местни и регионални продукти

Страната ни започва програма за местни и регионални продукти. Това обяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите Георги Събев по време на първото онлайн заседание на Междуведомствената работна група за изготвяне на Програма за регионални и местни продукти към МЗХГ. „България разполага с благоприятни агроекологични и климатични условия за производство на разнообразни селскостопански продукти, храни и напитки, много от които с уникални качества и специфика“, допълни Георги Събев. Той подчерта, че това е добра европейска практика, която помага за развитието на селските райони.

Заместник-министър Събев уточни, че наличието и предлагането на качествени продукти става все по-важно за потребителите. По думите му,  производството и популяризирането на регионални и местни продукти е с висок потенциал за укрепване на земеделските дейности и местната икономика.

„В новата Обща селскостопанска политика 2021-2027 г. е заложено да бъдат насърчавани европейските схеми за качество. Този тип подпомагане създава възможност за местните производители да повишат имиджа на своите продукти и да достъпят до нови пазари“ заяви още заместник-министър Събев. Той уточни, че целта на подкрепата за схемите за качество е да се популяризират местни и регионални храни.

Чрез Програмата за регионални и местни продукти ще се създаде системен подход между компетентните органи и заинтересованите страни. С тази програма следва да се постигне остойностяването на потенциала на регионалните и местните продукти, както и засилване на връзката им с общностите с оглед развитие на местната икономика и аграрния отрасъл на страната. В нея ще бъдат включени конкретни мерки и дейности за постигането на целта. Очаква се принос от различните заинтересовани ведомства по първия проект на програма. На следващ етап, тя предстои да бъде обсъдена с неправителствени и браншови организации в сектора.

В ход е изработването на слоган за програмата, като едно от предложенията е това да бъде: „България – страна на хилядите вкусове!“.

Междуведомствената работна група участват представители на Министерство на културата, Министерство на туризма, Министерство на икономиката, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и други.

Източник: sinor.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE