Животновъдство – как ще се контролират развъдните организации?

Проект на Наредба за условията и реда за осъществяване на контрол върху дейността на развъдните организации бе публикуван за обществено обсъждане от Министерството на земеделието (МЗХГ).

Наредба 44 – облекчават животновъди с правилно тълкуване на закона

Проектът е изготвен спрямо европейските изисквания за извършване на контрол върху развъдната дейност.  Записано е, че контролният орган в лицето на Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ) ще може да извършва паланови и извънпланови проверки на стопанствата.

Въведено е изискване за предварително уведомяване на проверяваното лице при плановите проверки. То, от своя страна, трябва да осигури безпрепятствено протичане на проверките.

Проверяваното лице ще може в седемдневен срок от връчване на доклада за извършената проверка да представи писмено становище до изпълнителния директор на ИАСРЖ.

НАЙ-ВАЖНИТЕ НОВИНИ ОТ МЕСЕЦА

Инспекциите на място могат да бъдат провокирани от постъпили жалби и сигнали за нарушения, нареждане на земеделския министър и свързани с прилагането на схеми и мерки за подпомагане.

Анонимно подадени сигнали няма да бъдат разглеждани и по тях няма да се извършва проверка, се уточнява в проектонаредбата.

Предвижданият контрол първо ще установява идентификацията и регистрацията на животните в развъдната организация, включени в провежданата развъдна програма.

Ще се отчита как се контролира и поддържа селекцията – биологични, стопански и продуктивни качества на животните.

От стопаните ще се търсят индивидуални зоотехнически сертификати, произход и установена оценка на развъдната стойност на животните, зоотехнически регистри, родословна книга и друга зоотехническа документация, както и договори между развъдната организация и специалисти-зооинженери и упълномощени лица. Ще се проверява и сградният фонд – състоянието и начинът на използване на сградите, предназначени за осъществяване на развъдна дейност.

Проверки ще има на технологическото оборудване, свързано с производството  и съхранението на сперма, яйцеклетки и ембриони и качеството на произведените биологични продукти, реда и правилността на използване на мъжките разплодници за естествено покриване.

В проектонаредбата е уредено изграждането и поддържането на информационна система за осъществения  контрол, за да се повиши неговата ефективност.

Проектът на Наредбата и мотивите са публикувани на интернет страницата на Министерството на земеделието. До 24 юли могат да се изпращат предложения и становища.

Източник: agri.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE