Октомври ще бъде сравнително по-топъл от обичайното, но ще има и дъждове, като през втората половина на месеца количествата ще се доближат до нормалните.

Първите дъждове се очакват още в края на следващата седмица, като ще бъдат придружени и от ново захлаждане.„През октомври агрометеорологичните условия ще се определят от температури около и над климатичните норми и валежи близки до нормите за месеца“, прогнозира Дукена Жолева, агрометеоролог в Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

В началото на месеца очакваните наднормени температури с максимални стойности до 29-30°С ще ускорят узряването на късните сортове овошки и грозде. Това ще бъде предпоставка за получаване на допълнителна продукция от късните зеленчукови култури.

След топлото за сезона време през втората половина от първото десетдневие се очаква нормализиране на топлинните условия.

Падналите валежи в края на септември и очакваните през първото десетдневие на октомври ще осигурят влага за поникване на засетите в началото на есента посеви.

Засушаването в края на лятото на много места в страната забави провеждането на предсеитбените обработки на площите предвидени за засяване с есенници.

По тази причина в голяма част от полските райони са пропуснати агротехническите срокове при сеитбата на зимната рапицата.

През октомври са оптималните срокове за сеитбата на зимните житни култури. През първото десетдневие е агротехническият срок за сеитбата на пшеницата в Северна България, от 15 до 25 октомври – в Южна България, а в края на месеца – по Черноморието.

През повечето дни от второто и третото десетдневие развитието на засетите посеви с рапица и зимни житни култури ще протича с умерени темпове, при близки до нормата топлинни условия.

Прогнозираните валежи през втората половина на октомври се очаква да подобрят нивото на влагозапасите в 50-сантиметровия слой и условията за протичане на началните фази от вегетацията на есенните посеви.

В края на месеца при пшеницата в зависимост от сеитбените дати ще се наблюдават фазите – поникване, трети лист и начало на фаза братене, предимно при посевите засети в началото на октомври.

При рапицата ще протича листообразуване. В края на месеца при най-рано засетите – през септември, рапични посеви ще се наблюдава начало на фаза образуване на розетка.

През октомври есенните посеви се нападат от редица неприятели. 

При зимните житни култури трябва да се следи за вредната дейност на обикновената полевка, житния бегач, житните мухи и при плътност на вредителите над прага на икономическа вредност (ПИВ) да се извърши своевременно третиране.

За обикновената полевка ПИВ е 2 броя активни колонии на декар, за обикновения житен бегач – 3 броя ларви/кв. м.

При рапицата през месеца трябва да се извършват обследвания за появата на рапичната стъблена бълха (възрастни индивиди) и рапичната листна оса (лъжегъсеници) и при численост над ПИВ да се извърши инсектицидно пръскане.

Източник: agri.bg