През следващите седем дни температурите ще са над климатичнaтa нормa за края на ноември и ще има чести превалявания, прогнозира агрометеорологът Драгомир Атанасов.

През изтеклия седемдневен период в част от страната паднаха валежи между 15–30 л/кв.м. Тук става дума по-конкретно за Ново село, Видин, Враца, Лом, Оряхово, Плевен, Велико Търново, Свищов, Кюстендил, Стара Загора, Казанлък, Сливен и Чирпан.

Повече е валяло в районите на Кърджали и Сандански – над 40 л/кв.м. Тези валежи подобриха както почвените запаси от влага в горните 20–30 cm, така и условията за протичане на вегетационните процеси при вече засетите и поникнали есенни  култури.

Според прогнозите на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) валежите ще продължават в по-голямата част от страната с изключение на източните райони. Така ще се увеличат влагозапасите в горните почвени слоеве.

НИМХ: „Предвид относително високите за сезона температури и подобрените условия на почвена влага, вегетационните процеси при есенните посеви ще протичат с нормални темпове.“

През периода при пшеницата предимно в източните части от страната –  Главиница, Карнобат, Долни чифлик и Силистра, ще протичат фазите трети лист, преход към братене и братене.

При посевите, засети в края на месец октомври и през първото десетдневие на ноември, ще се наблюдават фазите поникване и начално листообразуване. Тези фази ще се наблюдават в районите на Търговище, Бъзовец, Павликени, Кнежа, Казанлък и Кюстендил.

Честите валежи през периода обаче ще възпрепятстват провеждането на сезонните агротехнически мероприятия, като извършване на фитосанитарни дейности в овощните насаждения. 

В източните райони на страната не се очакват валежи, което пък означава, че условията ще са подходящи за дълбока оран на полетата, предвидена за пролетните окопни култури.

Източник: agri.bg