До 21 януари 2020 г. се приемат проекти за медийно отразяване на ОСП през следващата година

В последния ден от октомври Европейската комисия отправи покана до кандидатите за участие в информационните мерки за популяризиране на общата селскостопанска политика (ОСП) през 2020 г. Крайният срок за подаване на заявленията е 21 януари 2020 г. Поканата за проекти за „Подкрепа за информационни мерки, свързани с Общата селскостопанска политика (ОСП) за 2020 г.“ се публикува и отваря за първи път, като се използва само електронната процедура: eGrants, съобщиха от пресцентъра на ЕК.

Европейската комисия съфинансира проекти за информиране за общата селскостопанска политика (ОСП), като всяко физическо лице или юридическо лице като асоциации или национални органи може да участва в поканата за представяне на предложения, публикувана веднъж годишно преди 31 октомври.

Тази покана за представяне на предложения е достъпна на портала за финансиране и търгове, заедно с информация за свързаните дейности и инструкциите за подаването на проекти. Цялата тази информация ще бъде актуализирана при необходимост на един и същ портал.

Освен това публикуването и отварянето на поканата за предложения е достъпна в Официален вестник на Европейския съюз.

Европейските правила определят две прости цели за всички информационни мерки:

– обяснява и повишава осведомеността за подкрепата за селското стопанство и развитието на селските райони чрез ОСП;

– дава възможност на земеделски стопани и други участници да се ангажират за по-нататъшното информиране на своите избирателни райони и широката общественост относно ОСП.

Това става чрез различни медийни канали като посещения на ферми, информационни кампании, аудиовизуални и медийни дейности, приложения за смартфони и таблети за улесняване на достъпа до информация за ОСП и др.

Кандидатите са неправителствени организации и сдружения, университети, европейски сдружения, научноизследователски центрове, държавни или общински органи и др. Бюджетът за България за 2019 г. е бил в размер на 4 млн. евро, като минимално за един проект се отпускат 75 хил. евро, максимално 500 хил. евро.

Източник: sinor.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE