Две схеми за животновъди с прием от днес

Две схеми, касаещи животновъдите, стартират прием на 25 март: „Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко“ и „Инвестиции за закупуване или изграждане на обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко”

Десислава Танева: Вижте всички документи за пътуване на стопаните

Крайният срок за кандидатстване и по двете схеми е 15 април.

Схемата за доилна техника е в помощ на животновъдите за намаляване на производствените разходи.

Бюджетът на схемата за 2020 г. е 2 млн. лв., който ще се разпределя до изчерпването му по реда на кандидатстване.

Субсидията ще покрива част от разходите за реализация на инвестиции в стационарни и мобилни доилни съоръжения, оборудване за съхранение на мляко и съоръжения за изкуствено изхранване на новородени животни с мляко.

По схемата се възстановяват до 50% от извършените разходи за инвестиции, като максималният размер на помощта е не повече от 25 хил. лв.

Можете да видите формулярите тук.

Мярка 11: Ще има ли промяна в ангажиментите заради извънредното положение?

Схемата за мини мандри има за цел да подпомогне малки и средни фермери да реализират сами продукцията си.

Утвърденият бюджет по схемата за 2020 г. е 1 452 500 лв.  С този ресурс ще бъдат финансирани договорите от 2019 г. в размер на близо 720 хил. лева, както и одобрените проекти от предстоящия нов прием за 2020 г. по схемата за държавна помощ.

По схемата се възстановяват до 50% от извършените разходите за инвестиции, като максималният размер на помощта е до 60 000 лв.

Подпомагането се предоставя под формата на капиталова субсидия за покриване на част от разходите по изграждането и оборудването на мини мандри или закупуване на временен обект за преработка на мляко – преместваеми модулни обекти, които могат да се транспортират.

Можете да видите формулярите тук.

По-дълъг срок за данъците: Фермерите подават декларации до 30 юни

Схемата е разработена по предложение на браншовите организации в сектор „Млечно животновъдство“ и се прилага за втора поредна година.

Кандидати по схемите могат да бъдат земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за период от най-малко три години назад, считано от датата на кандидатстване, както и организации и групи производители, признати със заповед на министъра на земеделието.

Източник: agri.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE