В бъдещата ОСП държавите от ЕС всяка година ще отчитат ефективността на селските си програми

На последното заседание на Съвета на ЕС, проведено на проведена на 12 и 13 септември в Брюксел държавите членки са одобрили новия ревизиран вариант на еврорегламента за бъдещата ОСП, свързан с екостандартите и системата на съветите в земеделието, съобщиха от министерството на земеделието. Условността и новият модел за прилагане на стандартите са сред основните теми, обсъждани на заседанието на групата по хоризонталните въпроси към Съвета на ЕС.

Измененията в стандарта за опазване на пасищата (ДЗЕС 1), стандарта за практиките, необходими за опазване на потенциала на почвите (ДЗЕС 8), и стандарт 9 за опазване на биоразнообразието (ДЗЕС 9) съответстват на позицията на България, се посочва в становището, качено на страницата на министерството на земеделието.

При разискванията не е постигнат консенсус по предложените от финландското председателство две опции за действие при наличие на незначителни нарушения на стандартите на условността.

Във втората част на заседанието е дискутирано по нов модел за фишовете и прилагането на индикаторите за резултатността от подпомагането и крайния продукт. Председателството и Ирландия са представили примери за годишно уравняване по интервенции, които могат да се прилагат в селските райони като например „умни села“ и инвестиции в стопанствата.

За пореден път ЕК ще настоява всяка година държавите-членки да докладват ефективността от прилагане на подпомагането, за да се проследява нивото на изпълнение на селските програми.

Предстои експертна група GREXE към Еврокомисията да проведе детайлно обсъждане на индикаторите за оценка на резултатността, като заседанията са планирани през октомври и ноември. Дискусиите по проекта на регламенти за ОСП след 2020 продължaват на заседанията на СКСС на 16 септември, РГ по Финансовите въпроси на 19 септември и РГ по Хоризонталните въпроси на 25 септември.

Източник: sinor.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE