На 25 ноември приключват приемите по de minimis за реализация на говеждо месо и помощ за подкрепа за осигуряване на ликвидност на земеделските стопани. Стопаните, които искат да се възползват от помощта, могат да подадат заявление в областните дирекции “Земеделие”.

De minimis за реализация на говеждо месо

Определеният бюджет за минималната държавна помощ de minimis за животновъди за покриване на разходите за клане, транспорт и административни документи в сектор „Говеждо месо“ е 1,5 млн. лева.

Финансовата подкрепа има за цел да подпомогне родните производители да реализират отгледаните от тях животни. Говедата, предназначени за клане, следва да са отглеждани поне 6 месеца до датата на клане в стопанството на земеделския стопанин, кандидат по помощта. Те трябва да бъдат продадени от стопанството директно на кланица, заклани на ишлеме или в собствения кланичен пункт на съответния животновъд.

Закланите и продадени животни трябва да бъдат на възраст от 12 месеца включително до навършване на 24 месеца. Помощта се предоставя за животните, заклани и реализирани в периода 1 август – 18 ноември 2020 г.

Размерът на подпомагането е до 150 лева на заклано говедо. Средствата ще бъдат изплатени на стопаните до 13 декември.

Държавна помощ за осигуряване на ликвидност

Държавната помощ „Помощ за подкрепа за осигуряване на ликвидност на земеделските стопани, извършващи дейност в първичното селскостопанско производство за преодоляване на последствията от негативното икономическо въздействие от COVID-19“, е насочена към  животновъди, отглеждащи едри и дребни преживни животни и картофопроизводители, които са отсрочили кредитите си, предоставени от ДФЗ в периода 2008-2012 г. и са в невъзможност да ги погасят в условията на пандемията от COVID 19. Определеният бюджет по помощта е 56,58 млн. лева.

Източник: agri.bg