Вижте ставката по СПП

Ставката по Схемата за преразпределително плащане (СПП) за 2021 г. е в размер на 137,74 лева/ха за първите до 30 хектара.

Това е записано в заповед на министъра на земеделието Иван Иванов.

Перазпределително плащане: Ставката се очаква да бъде 210,32 лв./ха от догодина

Подпомагането е за площите, за които земеделският стопанин има право на подпомагане по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП).

Ставката през миналата година бе 150,80 лева/ха.

Това означава, че за 2021-а г. стопаните ще получат с 13,06 лева/ха по-малко по схемата.

Прилагането на Схемата за преразпределително плащане е с цел подпомагане на по-уязвимите икономически малки и средни стопанства.

С прилагане на схемата се предоставя възможност на земеделските стопани да получат по-високо единно плащане на хектар за първите 30 хектари, допустими за подпомагане по СЕПП.

Плащането се определя на хектар и не е обвързано с производство.

Допустими за подпомагане площи по Схемата за преразпределително плащане (СПП) са допустимите за подпомагане площи по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) за всички земеделски стопани (фермери) в това число физически или юридически лица, или група физически или юридически лица, независимо какъв статус се дава на тази група и нейните членове от националното законодателство, чието стопанство се намира на територията на страната.

Схемата за преразпределително плащане (СПП) е обвързана със Схема за единно плащане на площ (СЕПП) и в тази връзка не е допустимо заявяването единствено на СПП.

Не се отпускат плащания по схемата на кандидати, които след 18 октомври 2011 г. са разделили стопанството си с цел облагодетелстване от схемата за преразпределително плащане.

Източник:  agri.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE