Бюджетът на ЕС до 2027 г. и финансирането за България

Бюджетът на Европейския съюз ЕС за периода 2021-2027 г. според проекта за Многогодишната финансова рамка се очаква да бъде в размер от 1,1 трилиона  евро. Извън тези средства държавите-членки ще разчитат и на 750 млрд. евро по Плана за възстановяване на ЕС, който следва да се изпълни до края на 2024 г., припомниха от пресцентъра на Министерския съвет. Проектите на тези документи се дискутират в Европейския парламент, като от особена важност е да се постигне съгласие по плана за възстановяване.

Две трети от тези средства ще бъдат предоставяни под формата на грантове (безвъзмездна помощ), а една трета – като кредит. Средства ще бъдат набавени чрез поемането на заем от световните финансови пазари от страна на ЕС със срок за изплащане до 2058 г.

Ще припомним, че България е една от 4-те държави в ЕС, които получават повече средства за Кохезионна политика в сравнение с досегашния период 2014-2020 г.

Ето и разбивка на бюджетните средства на ЕС по различните направления направления. За Общата селскостопанска политика бюджетът до 2027 г. ще бъде 335 млрд. евро, по Кохезионната политика държавите членки ще разчитат на 323 млрд. евро. За единния пазар, иновациите и дигитализацията са заделени 140,6 млрд. евро, за миграция и управление на границите – 31,1 млрд. евро. За Фонда за справедлив преход – 10 млрд. евро.

Инициативата „ЕС от ново поколение” NextGeneration – 750 млрд. евро (500 млрд. евро – грантове; 250 млрд. евро – заеми). По Инструмента за възстановяване и устойчивост, който замества Програмата за подкрепа на структурните реформи – 560 млрд. евро (310 млрд. евро – грантове, 250 млрд. евро заеми).

Как ще се финансира ПРСР през 2021 г.

REACT-EU, допълнително финансиране по текущата. Подкрепата се насочва за изпълнение на реформи и публични инвестиции за икономическо възстановяване,вкл. в светлината на зеления преход и дигитализацията. Изисква разработването и одобрението от ЕК на национален план за възстановяване, като част от Националната програма за реформи. Изпълнението на инструмента е до 31.12.2024 г.

При Кохезионна политика за отговор на COVID-19 има допълнителен ресурс от 50 млрд. евро, а за Фонда за справедлив преход – 30 млрд. евро. Допълнителният ресурс е по линия на „ЕС от ново поколение. Удължава се изпълнението на текущи оперативни програми, които подкрепят мерки срещу COVID-19. Ресурсите следва да са налични през есента на тази година. Изпълнението е до края на 2022 г

Допълнителното финансиране за Европейския фонд за развитие на селските райони е в размер на 15 млрд. евро. Ще има и допълнителното укрепване на InvestEU, Програма „Здраве“ и др.

Сред новите инструменти е Фондът за справедлив преход, който подкрепя икономическата трансформация на регионите, които са най-засегнати от Зелената сделка и прехода към нулева въглеродна икономика. Програмира се и се изпълнява в рамките на Кохезионната политика и съответните програми. Изпълнението на Фонда е в сроковете на МФР г.

Другите инструменти са насочени в подкрепа на платежоспособността – мобилизиране на частно финансиране за подкрепа на оздравяването на предприятия от най-засегнатите сектори, региони и държави членки. Инструмент за стратегически инвестиции – нов „прозорец“ в InvestEU за инвестиции в ключови технологии и продуктови вериги. Инструмент за заеми за публичния сектор, в рамките на Механизма за справедлив преход – осигуряване на заемен ресурс за енергиен преход.

Ето и средствата, предвидени по Европейския план за възстановяване, плюс измеренията й за България.

Многогодишната финансова рамка 2021-2027 г. е с бюджет от 16,7 млрд. евро,

Кохезионната политика – 8,78 млрд. евро, Директните плащания ОСП– 4,98 млрд. евро, Европейски фонд за развитие на селските райони– 2 млрд. евро, Миграция и сигурност (3 фонда) – 239 млн. евро, Фонд за справедлив преход – 668 млн. евро, АЕЦ Козлодуй– 56 млн. евро.

Допълнителното финансиране за Европейския фонд за развитие на селските райони – 376 млн. евро, по Инструмента „ЕС от ново поколение” – 12,3 млрд. евро (9,2 млрд. евро – грантове; 3,1 млрд. евро – заеми), Инструмент за възстановяване и устойчивост: грантове – 6,13 млрд. евро; заеми – 3,1 млрд. евро, REACT-EU, допълнително финансиране по текущата Кохезионна политика за отговор на COVID-19 – 692 млн. евро (индикативно). Фондът за справедлив преход е с бюджет от 2,02 млрд. евро, ще има и допълнителни средства на InvestEU, Програма „Здраве“ и др.

Вноските на България в бюджета на ЕС за целия период 2021-2027 г. се изчисляват от ЕК в размер на 3,3 млрд. евро. От МС посочват, че категорично трябва да се оборват всички твърдения как страната ни ще бъде „донор“ в ЕС.

Източник: sinor.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE