Браншът предлага в SWOT-анализа да се акцентира на доходите, конкурентоспособността и иновациите

Институтът по аграрна икономика и представителите на някои от представителните браншови организации в земеделието приключиха с обсъждането на Анализа за състоянието на селското стопанство от присъединяването на България до 2017 г., подготвен от Института по аграрна икономика, съобщиха от министерството на земеделието.

Този доклад е първият от трите SWOT-анализа, въз основа на които ще се изготви стратегическият план на страната, съгласно изискванията на новата законодателна рамка за Общата селскостопанска политика (ОСП) 2021-2027 г. В дискусиите са участвали представители на Национална асоциация на зърнопроизводителите, Асоциация на земеделските производители в България, Национална овцевъдна и козевъдна асоциация и Института за агростратегии и иновации.

Браншът е направил предложения по анализите на отделните специфични цели на новата ОСП, свързани със споделянето на знания, иновации и цифровизация. Те са акцентирали върху данните за земеделските доходи, пазарната ориентация и конкурентоспособността, както и научните изследвания.

В детайли бяха разгледани и секторните анализи, темите за заетостта и привличане на млади земеделски стопани, както и връзката между научните институти и земеделските производители.  Предложенията им ще бъдат добавени в анализа от доц. д-р Божидар Иванов, ръководител на екипа в Института по аграрна икономика, който е ангажиран с изготвянето на анализа.

Източник: sinor.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE