„Микоризиране на фиданки и плододаващи овощни видове за производство на трюфели“ е наименованието на проект на оперативна група по подмярка 16.1 от ПРСР 2014-2020. Дейностите на оперативната група в България, с координатор „Агромид-2004“ ЕООД, която ще изпълнява своя проект на обща стойност от 152 081 евро в периода 2020-2023 г., ви представяме в 192 брой на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Института за агростратегии и иновации. 

Агроиновации: Преодоляване на последиците от епизоотични ситуации в козевъдството

Целта на проекта е да се получат плодни тела на черен трюфел Tuber aestivum чрез микоризиране на овощни дървета във фаза плододаване (сливи) и на фиданки (лешници). Реализацията на проекта ще се осъществи чрез инокулация на място с подбрани щамове от трюфела и с предварително подготвени в лабораторни условия инокулирани с Tuber aestivum лешникови фиданки.

При естествени условия черния френски трюфел расте предимно на варовикови почви, предпочита по-влажно и меко лято с последващ кратък период на засушаване. В България, той е установен с редица дървесни и храстовидни видове, вкл. някои представители на сем. Розоцветни, като трънка, глог и др., което го прави подходящ за отглеждане при различни овощни видове.

Това изисква иновативни решения и нови технологии, които не са прилагани досега не само в България, но и в страните от ЕС.

Конкретните цели по изпълнението на проекта включват определяне и тестване на ефекта от различни приложения; създаване на методика за оценка на степента и вида на микоризация (по морфологични белези и чрез ДНК анализ); създаване и предлагане в търговски мащаб на технология за микоризиране на базата на инокоулация с трюфелов щам на овощни фиданки (от сем. Розоцветни. Технологията може да се приложи при череши и ябълки; оценка за степента на промяна/подобрението на здравния статус на третираните растения.

Реализирането на иновацията ще повиши икономическата ефективност на съществуващо овощно насаждение – получаване на продукция от плодове и трюфели, както и разработване на нов продукт – фиданки с повишен биологичен потенциал и по-висока пазарна стойност в овощния разсадник.

192 брой на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на ЕПИ-АГРИ и предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!

Източник: agri.bg