Ще важи ли за земеделците новият закон за горивата?

Проект на нов закон предвижда значителни промени в дейността на така наречените ведомствени бензиностанции, част от които обслужват и земеделски стопани.
Голям брой народни представители – 32-ма депутати от различни парламентарни групи, предложиха за разглеждане в парламента проект на Закон за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефта и продуктите от нефтен произход.
Мотивите към проекта изтъкват: „С цел да не бъдат затруднявани земеделските производители, опериращи по друг ред, е предвидено специално изключение, свързано с техния статут и дейност.“
В публикуваната редакция на проектозакона обаче изключения за земеделските производители не са отбелязани. Разяснения от вносителите се очакват по време на дебатите по проекта в Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата, която е посочена като водеща в работата по бъдещия закон. Неговите текстове ще бъдат разгледани също в Комисията по икономическа политика и туризъм, и в Комисията по енергетика.
Проектът предвижда въвеждане на регистрационен режим за всички обекти за търговия с горива и други продукти от нефтен произход. Регистърът ще се води от Министерството на икономиката.
Новото име на ведомствените бензиностанции ще бъде вътрешен обект. Те ще трябва да отговарят на всички изисквания, които важат и за останалите бензиностанции, но няма да имат право да продават горива. Собствениците им ще могат да ги използват за зареждане на превозни средства и техника само за собствени нужди. Независимо от това, проектът предвижда те също да се смятат за търговци на дребно и да осигуряват обезпечения за дейността си – паричен депозит или банкова гаранция.
За да регистрира Вътрешен обект за зареждане с горива, собственикът трябва да има имущество на стойност поне 20 000 лв. или фирма с не по-малък уставен капитал. Предвиденото обезпечение е на същата стойност – 20 хил. лв. за всеки обект, но не повече от 500 хил. лв.
Източник: fermer.bg
email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE