Фермерите не познават административната материя

Фермерите допускат масово грешки при подаване на документи за субсидиране. Това стана ясно по време на годишната среща на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА), която се провежда в к.к Елените.
Най-честите грешки, които правят фермерите при подаване на документи за кандидатстване по проекти от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) и по схеми от директните плащания, открои Ваня Зунева, директор на Областна дирекция-Бургас на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ), в рамките на събитието.
„Наскоро приключи приема по схемите за обвързано подпомагане. При тях беше нужно доказване на реализираното мляко и млечни продукти за млекодайните животни. Това, което стана ясно след приема бе, че при много бенефициенти имаше липсваща информация и непопълнена такава. Също така беше отчетено и неправилно разполагане между схемите, за които се изисква реализация и съответно не се изисква“, разясни експертът.
Тя обясни, че най-големите грешки са допускани при описа на разходооправдателните документи, при описа за реализация и при приемо-предавателните протоколи.
 „Става въпрос за непознаване на административната материя. Нормално е, че се правят такива грешки, това се опитваме да обясним и на министерството. Вместо да се намали тежестта за фермерите, ние ги превърнахме в нещо като счетоводители“, коментира Симеон Караколев, съпредседател на НОКА и модератор на събитието.
Срещат се и други грешки.
„Често в процеса на обработване на документите се срещат и типови грешки. Такива са например ненавременно актуализираната информация на вашите животни и животновъдни обекти, от което се получава и разминаване в броя животни в стопанството и този, който е наличен в системата на БАБХ. Среща се и наличие на животновъдни обекти, в които не се отглеждат животни, но и при които не са предприети мерки по заличаване“, открои Зунева.
 По думите й понякога се срещат и случаи с недопустимост на разходите по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ например.
„Установени са случаи при които в проектната документация са включени дейности, които касаят единствено маркетинга, а съгласно разпоредбите, тя трябва да е свързана с технологичен проект. Кандидатстването за инвестиции за закупуване на машини, софтуер или земя също нямат пряко отношение. Друг тип грешка са самите документи, които са приложени към документацията“, заключи експертът.
Източник: fermer.bg
email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE