Тече обсъждане на проекта на Наредбата за продукти за растителна защита

Проектът на Наредбата за разрешаване пускането на пазара и употребата на продукти за растителна защита подлежи на обществено обсъждане до 15 януари 2017 г. С него се определят реда и условията за разрешаване пускането на пазара, употребата, подновяване на разрешение, изменение, отнемане и на разрешение за пускане на пазара на продукти за растителна защита (ПРЗ).
С проекта се въвеждат критериите за определяне на професионална и непрофесионална категория на употреба на продукти за растителна защита. Определя се изискване продуктите за растителна защита, заявени от различни лица, да се разрешават с различни търговски наименования. В случаите на вече използвано или заявено търговско наименование, може отново да бъде заявено при разрешаване на друг продукт на друг заявител, само в случаите когато се представя  писмено съгласие или споразумение с предходния притежател на разрешението за пускане на пазара и употреба на ПРЗ. Определя се още условие за прилагане чрез въздушно пръскане да се одобряват единствено препарати за растителна защита когато не са категоризирани в първа професионална категория на употреба.
Дейностите по разрешаване на продуктите за растителна защита, с изключение на извършването на оценка с доклад за оценка на продуктите се извършват от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Оценка с доклад за оценка на продукти за растителна защита се извършва от Центърът за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ), като в проекта е определен обхвата за извършване на оценка на продуктите за растителна защита. Определен е редът при подаване на заявление за разрешаване, подновяване или прекратяване на разрешение и начинът за координация между БАБХ и ЦОРХВ.
Източник: fermer.bg
email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE