Съветът на ЕС одобри промените в регламента за облекчаване на бюрокрацията по ОСП

Специалната комисия за земеделие към Съвета на Европейския съюз, в която всяка държава-членки има свой представител, одобри споразумението за т. нар. „Регламент Омнибус”, с който се внасят корекции в задължителните финансовите правила по изразходването на бюджета на общността, както и в законодателните норми за 15 икономически сектора, сред които е и селското стопанство, съобщи специализираният портал AG-Press. През миналата седмица настоящото ръководство на съвета бе постигнало предварително споразумение за регламента с Европейския парламент.

Правилата, за които бе постигнато съгласие, целят да бъде опростено прилагането на Общата селскостопанска политика (ОСП) чрез поредица от технически подобрения в 4-те области, обхванати от ОСП – директните плащания, развитието на селските райони, организацията на общия пазар и хоризонталния регламент. Ето и конкретните промени, които трябва да влязат в сила от 1 януари 2018 г.

В областта на директните плащания:

1. По отношение на понятието „активен земеделски стопанин”: разграничението между активен и неактивен фермер вече не е задължително за държавите-членки, така че ако ги натоварва прекалено в административно отношение, ще могат вече да не го прилагат.

2. За „постоянните пасища” правилата са променени по начин, предоставящ по-голяма гъвкавост на държавите-членки при прилагане на изискванията.

3. При намаляване на директните плащания споразумението потвърждава възможността държевите-членки да преразглеждат ежегодно решенията си.

4. В областта на агроекологията площите, на които се отглеждат култури като мискантус и silphium perfoliotum, както и оставените на угар за медоносни растения ще бъдат включени в списъка на подпомаганите.

5. Плащанията за младите фермери ще бъдат предоставяни за 5-годишен период от датата на подаване на документите, ако тази дата е до 5 години от основаването на фермата. Освен това държавите-членки ще имат правото да увеличават с до 50% плащанията за млади фермери по първия стълб, но без да бъдат надхвърляни определените горни граници.

6. При доброволно обвързаното с производството подпомагане също се предоставя възможността държавите-членки да коригират ежегодно решенията си.

Организация на общия пазар

1. Възможността за колективно договаряне на условия за споделяне на стойността ще бъде предоставена и за сегменти извън захарта и ще има доброволен характер.

2. Някои привилегии на организациите на производители като планиране на производството, оптимизиране на производствените разгоди, позициониране на пазара и договаряне на условия за доставките на селскостопански продукти за сметка на членовете им, които действат в сегменти като зехтина, говеждото, зърнените и маслодайните култури, влизат в сила за всички останали сектори с презумпцията за подобряване на позициите на фермерите във веригата за доставки. Към правните норми за организациите на производители се добавят някои предпазни клаузи, които трябва да гарантират, че не се опорочава конкуренцията.

3. Договорените промени по отношение на оперативните програми за плодовете и зеленчуците, виното и квотите върху вноса ще осигурят опростяване на процедурите и технически подобрения.

4. В областта на управлението на кризи обсъждането на темата за схемите за доброволно ограничаване на производството се прехвърля в рамките на преразглеждането на ОСП за периода след 2020 г.

Развитие на селските райони

1. Въвежда се нов инструмент за стабилизиране на доходите специално за селскостопанския сектор, който ще се задейства при спад от 20% в годишния доход на фермера вместо при 30%, каквато е общата постановка. По подобен начин подпомагането по застрахователните договори, които покриват освен всичко други и загубите, причинени от катастрофални климатични явления, вече ще бъде прилагано при унищожаване на 20% от годишното продукция на фермерите.

2. Извършени са и няколко промени в правилата за финансовите инструменти в посока на тяхното популяризиране и съгласуването им с тези на останалите структулни и инвестиционни фондове в ЕС.

Хоризонтален регламент

1. Настоящата организация по отношение на финансовата дисциплина, гарантираща, че разходите в обхвата на действие на ОСП не надхвърлят ограниченията, конкретизирани в бюджета на ЕС, е опростена и правомощията по прилагането й са прехвърлени изцяло на Европейската комисия.

 Източник: sinor.bg
email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE