Съвети за стопаните в Кюстендилско и Пазарджишко

На 16 март 2018 г. в град Кюстендил ще се проведе съвместна информационна среща-семинар на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) и Институтът по земеделие в областния град. Темата на срещата е „Растителна защита на овощните видове“, съобщиха от НССЗ.
На мероприятието гл. ас. д-р Вилина Петрова ще запознае гостите с икономически важни болести  и неприятели по сливата и борбата с тях, както и с новите и малко известни вредители по овощните култури.
Тя ще запознае аудиторията с икономически важни болести и неприятели по ябълката и черешата и борбата с тях.
Експертите от НССЗ в Кюстендил ще разяснят на земеделските стопани възможностите за подпомагане по мерките от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Събитието ще се проведе в Институт по земеделие – град Кюстендил
В същия ден, но в град Пазарджик експертите от НССЗ и специалисти от Басейнова дирекция Източно беломорски район – Пловдив ще проведат среща със земеделски стопани.
На семинара Ася Ангелова – гл. експерт в отдел „Планове за управление на водите“ към БД „Източнобеломорски район“ ще представи изискванията за опазване на водите в Източнобеломорски район с център град Пловдив.
Елена Ваклинова – ст. експерт в отдел „Разрешителни и регистри“ към басейновата дирекция Костадин Чолаков – мл. експерт ще запознаят гостите с изискванията към земеделските стопани за разрешителните режими при ползване на вода за напояване.
Експертите от службата за съвети в земеделието ще разяснят на аудиторията различните възможности за подпомагане на земеделските производители по мерки от ПРСР 2014 – 2020 г.
Събитието ще се проведе в град Пазарджик, ул. Екзарх Йосиф № 2, ет. 1, зала № 1 на Областна администрация – Пазарджик.
Източник: fermer.bg
email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE