Схемите за училищен плод и мляко се обединяват и ще действат 6 години

Правителството одобри промени в Наредбата за условията и реда за прилагане на двете схеми за предоставяне на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в учебните заведения „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“, като от учебната 2017/2018 двете схеми ще се обединят в една. Това налага адаптиране на националното законодателство, се посочва в прессъобщението на Министерския съвет.

С предложените изменения и очакваното одобрение (нотифициране) от Европейската комисия бъдещата Национална стратегия за прилагане на схемата за предоставянето на плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти в учебните заведения ще се прилага за период от шест години.

С нея се определят нуждите на схемата, приоритетите, целевата група, очакваните резултати, инструментите, с които ще бъдат постигнати заложените цели, съпътстващите мерки и др.

Нов момент при прилагане на обединената схема е възможността за финансирането на съпътстващи мерки, насочени към запознаване на децата със селското стопанство и повишаване на тяхната информираност по отношение на здравословното хранене, биологичното земеделие, местните хранителни вериги, борбата с разхищение на храна и др.

Досега съпътстващите мерки бяха допустими за подпомагане само по схемата „Училищен плод”.

На базата на опита от прилагането на двете схеми, са предвидени изменения за усъвършенстване на система за тяхното администриране и контрол. С разпоредбите на наредбата се въвеждат задължителни документи, които да послужат при извършване на проверките за установяване на реално доставените и раздадени количества продукти и на тяхното качество.

При избор на доставчици по обединената схема се запазва предимството на земеделските производители и на производителите на мляко и млечни продукти.

Източник: sinor.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE