Стартира приемът за съфинансиране застраховането на земеделска продукция Стартира приемът за съфинансиране застраховането на земеделска продукция

Днес, 20 март, стартира приемът по Схемата за държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска. Заявления за участие в схемата ще се приемат до изчерпване на ресурса, но не по-късно от 31 август 2017 г.
Бюджетът по схемата за 2017 г. бе утвърден по време на заседание на Управителния съвет (УС) на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) и е в размер на 1.5 млн. лева.
До 29 септември земеделските стопани трябва да представят застрахователните си полици в отделите „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“ (ПСМП) на областните дирекции на ДФЗ. Срокът за сключване на договорите и изплащането на средствата е до 15 декември 2017 година.
Целта на помощта е да се насърчат земеделски стопани, малки и средни предприятия от сектор „Растениевъдство“, които отглеждат плодове, зеленчуци, етерично-маслени култури и тютюн, доброволно да застраховат селскостопанската си продукция срещу природни бедствия и други неблагоприятни климатични събития. Помощта се предоставя под формата на заплащане на застрахователни премии на земеделски стопани при застраховане на продукцията.
За прилагането на схемата ДФЗ изготви указания, включващи изискванията на нотифицираната и одобрена от ЕК схема за подпомагане. Максималният размер на подпомагането, което може да получи един земеделски стопанин, е до 65 на сто от стойността на застрахователната премия.
Източник: fermer.bg
email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE