Само собственици с над 51% земя ще сключват договори за аренда

Депутатите от аграрната комисия в парламента приеха вчера на второ четене промените в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ). Така беше прието само собствениците с дял над 51% земеделска земя ще могат да сключват догори за аренда на земята.

МЗХ публикува проект на Закона за земеделските земи

Исканата промяна в закона е вследствие на това, че в момента нормативната база е така уредена, че собственик и с един процент идеални части земя може да сключва договори със земеделски производители.

От Асоциацията на земеделските производители в България нарекоха това „крайно рестриктивно“, но въпреки това промените бяха гласувани единодушно. Целта на народните представители е да внесат закона в пленарна зала в рамките на този парламент.

Пасища, мери и ливади трябва да се регламентират в нова процедура. Окрупняването ще става по споразумение между собственици или ползватели на животновъдни обекти с регистрирани пасищни животни. Споразумението ще се актуализира ежегодно до 20 декември на следващата календарна година. Предложението в това разпределение да бъдат изключени стопанствата с коне беше оттеглено.

Промените предвиждат имотите, за които няма сключени договори и не са подадени декларации от техните собственици, т. нар. бели петна да се разпределят между ползвателите. Изключение тук са земите в държавния и общинския поземлен фонд.

Източник: fermer.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE