Първите декларации за произведено и налично зърно се подават до 3 април

Всички земеделски стопани,  регистрирани по Наредба № 3/1999  са длъжни  да подават  в областните дирекции по земеделие декларация Приложение № 3 за количеството произведено и налично зърно в земеделските стопанства съгласно  Чл.14. (1) от Наредба № 23 от 29 декември 2015г. за условията и реда за мониторинг на пазара на зърно, съобщиха от Министерството на земеделието и храните (МЗХ).
Декларация Приложение № 3 подават всички земеделски производители, които произвеждат зърно на площи от 500 или повече декара. Когато лицето произвежда и/или съхранява зърно на територията на повече от една област, подава отделна декларация за зърното, произведено и/или налично във всяка една от тях.
Указанията за попълване на декларациите, може да намерите тук.
Декларациите по ал. 1 се подават от земеделския производител в областната дирекция „Земеделие“ по местонахождението на площите за производство или на местата за съхранение всяко тримесечие по следния график:
1. за І тримесечие до 3 април;
2. за ІІ тримесечие до 3 юли;
3. за ІІІ тримесечие до 3 октомври;
4. за ІV тримесечие до 3 януари.
За юли и август декларации по ал. 1 за произведената и наличната пшеница се подават до 3-то число на следващия месец.
Източник: fermer.bg
email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE