Пусната е заповедта за началото на теренните проверки, но без дати

В края на миналата седмица чиновниците от министерството на земеделието са били толкова слънчасали, че вместо да пуснат заповедта на министъра на земеделието Румен Порожанов за началото на и края на теренните проверки, са представили страницата на Изпълнителната агенция по горите, където може да видите последните заповеди за разпореждане с горските площи, но не и с теренните проверки.

По всяка вероятност проверките ще започнат от днес и ще продължат до 15 октомври, сочат архивите на Синор.БГ.

От администрацията обаче не са сбъркали данните, които всеки фермер си знае, а именно, че специализираните теренни проверки на физически блокове (ФБл) са свързани с обновяването на данните в Системата за идентификация на земеделските площи (СИЗП) и без тях субсидиите догодина са невъзможни.

Основана цел на проверката е да установи дали съответните площи във физическите блокове включително всички площи, заявени извън обхвата на слоя „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2017 г., отговарят на условията за подпомагане съгласно Наредба № 2 от 17 февруари 2015 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ.

Теренните проверки се отнасят до точното определяне или актуализиране на границите на физическите блокове, както и техния начин на трайно ползване.

Съгласно заповед на министъра на земеделието и храните всяка областна дирекция „Земеделие” следва да информира кметовете на съответните населени места или друго длъжностно лице от местната администрация за стартиране на терените проверки и тяхната цел, както и земеделските стопани в даденото землище, заявили площи за подпомагане във физическите блокове попадащи в графика за проверка.

Проверките на физическите блокове могат да се извършват и без присъствието на земеделските стопани, в случаи когато по обективни причини не е бил осъществен контакт със земеделския стопанин или когато, въпреки че е информиран, не присъства по време на проверката по график.

Списъците с физически блокове, определени за проверка, индикативните графици за проверка, както и всяка друга информация от значение за провеждането на теренните проверки, ще бъдат публикувани на интернет страниците на съответната областните дирекции „Земеделие”, както и на информационните табла в във всички областни и общински служби в областта.

В резултат на данните от извършените теренните проверки и предстоящата дешифрация на новото самолетно заснемане, ще бъде определен обхватът на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане“ за кампания 2017 г.

Източник: SINOR.bg
email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE