Пускат втори прием по подмярката за малка инфраструктура

Във връзка с приключващата обработка на заявленията за подпомагане по  подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, постъпили в рамките на прием 2016 г., и с предстоящото сключване на договори за предоставяне на финансова помощ с одобрените кандидати, през декември 2017 г. ще бъде обявен втори прием на проекти с остатъчния разполагаем бюджет в размер на около 200 млн. евро, съобщиха от пресцентъра на министерството на земеделието, храните и горите. Приемът ще предостави възможност за равен достъп до финансиране на общините от селските райони, чиито проекти няма да бъдат одобрени през настоящата година, и ще осигури необходимото технологично време за изпълнение на одобрените инвестиции в рамките на програмния период, изтъкват от ведомството. Оттам уточняват, че през декември ще бъдат приемани проекти с включени инвестиции за реконструкция на пътища, улици и водоснабдителни системи, културна, образователна и спортна инфраструктура, както и проекти за  подобряване на енергийната ефективност на общинските сгради и обществените зелени площи в населените места. Включването на приема на общински проекти в индикативния график за 2017 г.  става по настояване на Националното сдружение на общините в Република България, чиито представители проведоха среща с министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов.

Заложеният в индикативния график през ноември прием на заявления по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ ще бъде обявен през първата половина на 2018 г.

Източник: sinor.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE