Публикуван е проект на Наредба 6 за извънредно подпомагане на сектор плодове и зеленчуци

Във връзка с удължаването с още една година на периода на действие на руската забрана за внос на някои селскостопански продукти, в това число на плодове и зеленчуци, се определят допълнителни временни извънредни мерки за подпомагане на производителите на някои видове плодове и зеленчуци.

Публикуван е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2014 г. за условията и реда за прилагане на временни извънредни мерки за подпомагане на пазара в сектора на зленечуците и плодовете.Тя е свързана с продължаващото руско ембарго за внос на стоки от Европейския съюз.

На подпомагане ще подлежат производителите на домати, моркови,пипер, краставици, ябълки, круши, сливи, десертно грозде, киви, портокали, клементини, мандарини, лимони зеле, карфиол, гъби и меки плодове. По настояване на България и в резултат на последователно отстояваната от страната позиция, към този списък са добавени и черешите със CN код 0809 29 00. При изтегляне от пазара, когато черешите бъдат предоставени на благотворителни организации или фондации, училища, детски градини, детски лагери, лечебни заведения, старчески домове или места за лишаване от свобода, производителите ще получат компенсация за продукцията в размер на 48.14 евро на 100 кг. и за транспортните разходи. Ако черешите бъдат изтеглени от пазара и се предоставят за храна за животни, компенсацията ще бъде в размер на 16.045 евро на 100 кг., а ако бъдат унищожени на полето ще бъде в размер на 14.44 евро на 100 кг.

Производителите на зеленчуци и плодове могат да кандидатстват за подпомагане чрез допълнително прилагане на мярката за изтегляне от пазара за безвъзмездно предоставяне на зеленчуците и плодовете в срок до 30 юни 2017 г.

В новия регламент е включено условието за подпомагане на признати организации на производители (ОП) и на производителите, които не са членове на ОП остават същите. За 16 държави членки са предвидени конкретни количества продукти допустими за подпомагане, определени на база износа за Русия през последните години. За България е допустимо прилагането на мерките по отношение на 300 тона праскови и нектарини. Отделно от това, всяка държава членка, в това число и България, може да прилага предвидените мерки за количества до 3 000 тона от един или повече от останалите допустими продукти.

Производителите на зеленчуци и плодове, които искат да приложат мярката подават исканията в областната дирекция на Държавен
фонд „Земеделие“. Наредбата предвижда приемът на искания за изтегляне от пазара да бъде прекратен при достигане на определеният на страната лимити.
Проектът на наредбата няма да окаже пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет, тъй като мярката се финансира изцяло със средства от Европейския фонд за гарантиране на земеделието.

Източник: fermer.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE