Произвеждане на биоенергия от отпадъчните селскостопански продукти

Отпадъчните селскостопански продукти могат да бъдат преработвани и да се произвежда биоенергия, което е една възможност с много ползи за хората. Това каза за агенция Фокус екологът Иван Иванов.
Екологът обяснява, че от преработката на отпадъчните селскостопански продукти ще може да се добива чиста енергия с постоянен и независещ от метеорологичните условия ритъм и с отделяне на минимални емисии в атмосферата.
Ще реши проблема с купищата оборска тор и остатъчни земеделски суровини, както и ще се намали зависимостта ни от внос на енергийни ресурси. Така местните селски общности ще получават своите икономически ползи от това производство.
„Нека вземем само един от видовете биомаса, която е ценен ресурс, а ние нe го ползваме все още достатъчно. Оборската тор се генерира непрекъснато, но според европейските норми вече е забранено да бъде съхраняван или изхвърлян свободно в полето. Логично – замърсява водите и почвите с нитрати и с патогенни микроорганизми, когато е нетретирана“, казва Иванов.
Екологът обяснява, че по данни на земеделското министерство броят на кравите и говедата в България е малко над 550 000. Една крава отделя средно около 45 кг тор дневно. Така само регистрираните 550 000 говеда ще оставят след себе си 25 000 тона животинска тор само за едно денонощие.
„Оставена на открито, тази тор започва да ферментира, при което ще отдели около 250 000 куб.м вредни емисии дневно, което е основна причина за все по-разширяващата се озонова дупка“, допълни Иванов.
Според него това е причината Европейският Съюз да задължи фермерите да се грижат за ефективното й оползотворяване, а имено чрез извличане на отделяния метан от нея.
„Една от най-модерните инсталации за биогаз, която преработва биомаса, чрез анаеробно разграждане, е екоцентралата в село Труд. Биогазът се произвежда по напълно биологичен процес, при който органичната материя се разгражда от специални микроорганизми при липса на кислород, освобождавайки метан и ползването му за производство на еко електрическа енергия“, казва Иванов.
Той добавя, че централата произвежда около 11 000 мегават часа електроенергия, достатъчна да захрани две села с големината на село Труд. ЕС подкрепя производството на биогаз чрез метаногенеза заради това, че е евтин, а въглеродният диоксид е неутрален източник на възобновяема енергия, който пази въздуха и природата чисти.
По думите на Иванов, токът, който би се получил от преработката на отпадъците от всичките 550 000 крави и говеда в България, би могъл да върне обратно в енергийната ни система затворените 4-ти, плюс половината от мощността на 3-ти блок на АЕЦ „Козлодуй“.
Източник: fermer.bg
email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE