Проекти за техника от първия прием ще получат „да”, ако имат между 33 и 38 точки, припомнят от агроведомството

Проекти за модернизация на стопанстнвата, подадени при първия прием по подмярка 4,1 от ПРСР 2014 – 2020 г. през март 2015 г., могат да получат финансиране при условията на наддоговаряне, одобрени от министъра на земеделието. Това припомнят от министерството на земеделието по повод вчерашната заповед на министър Танева. Според документа подадени заявления за подпомагане от първия прием  по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и получили между 38 и 33 точки по критериите за оценка, могат да бъдат одобрени, ако се вместят в бюджета за наддоговаряне.

От тази възможност може ще се възползват бенефициенти, подали заявления за подпомагане при първия прием по подмярката през 2015 г. Известно е, че около 30 на сто от вече одобрените проекти по различни причини не могат да бъдат заввършени от бизнеса, затова и средствата по тези проекти се прехвърлят към следващите от списъка.

Затова и бюджетът за наддоговаряне, който се пуска е в размер на левовата равностойност на 49 455 360 евро, или тези 30 % първия бюджет по мярката. Целта е да се предостави възможност на по-голям брой земеделски стопани, които са подали своите проекти през 2015 г., да получат подпомагане по подмярката и да модернизират своите земеделски стопанства.

Финансовият ресурс ще бъде осигурен при наличие на неусвоените средства от определения бюджет по първия прием на мярката през 2015 година.

Източник: sinor.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE