Продължава кандидатстването за отпускане на кредит за минерален тор и семена

Документи за отпускане на целеви кредит за закупуване на минерален тор и/или семена и използването на неокончателно сертифицирани собствени семена за производство на пшеница, реколта 2017 г. продължават да се приемат в областните дирекции на Държавен фонд Земеделие  (ДФЗ), отдел ПСМП до 15 ноември 2016 г.
ДФЗ предоставя кредит за закупуване на минерален тор за производство на пшеница, реколта 2017 в размер на 80 лв на ха и/или за базови семена от пшеница и сертифицирани семена от пшеница категория C1 и C2 и/или използването на неокончателно сертифицирани собствени семена за производство на пшеница, реколта 2017 в размер на 40 лв./ха.
Максималният размер на кредита е в размер на 200 000 лв.
При използването на неокончателно сертифицирани собствени семена от пшеница I-во и II-ро размножаване за определяне на финансирането се прилага разходна норма 270 кг/ха.
Земеделските стопани могат да получат кредит:
– само за закупуване на минерален тор като представят фактури за закупен минерален тор
– само за закупуване на семена и използване на неокончателно сертифицирани собствени семена като представят фактури за закупен минерален тор, за закуени семена и/или складори разписки и искане за изписване на семената за влагане в производството (при използването на неокончателно сертифицирани собствени семена)
Целевият кредит се предоставя на физически лица, еднолични търговци, юридически лица и кооперации, регистрирани като земеелски стопани съгласно Наредба 3 от 29 януари 1999 г. за поддръжане на регистър на земеделските стопани, както и на ЕТ, ЮЛ и кооперации, които са регистрирани по реда на Закона за търговския регистър и Закона за кооперациите.
Земеделските стопани се задължават да възстановят предоставения целеви кредит в срок до 2-ри октомври 2017 г, заедно с лихвата (годишен лихвен процент от 3%), начислена от деня на получаването.
Заявления в отдел ПСМП се подават до 15 ноември 2016 г., а крайна дата за изплащане на средствата 19 декември 2016 г.
Източник: fermer.bg
email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE