Продажбата на мляко като храна за животните ще се доказва с касови бележки или фактури

По повод новите документи, с които фермерите ще доказват реализацията на сурово мляко, разписани в наредбата за директните плащания, читатели на Синор.БГ попитаха как точно ще се доказва продажбата на суровина, в случаите когато тя служи за храна на животни. Само да припомним, че последните поправки към наредбата бяха обнародвани в последния брой на „Държавен вестник“.

В тях обаче липсват предишните текстове, които обясняваха точно с какви фактури и финансови документи може да се докаже съответната реализация при продажба на мляко от фермер на фермер, необходимо за изхранване на животните.

За Синор.БГ от министерството на земеделието обясниха, че намаляването на вида на счетоводните документи  не засяга възможността фермерите да продават млякото си на други колеги за изхранване на животните.

„Съгласно чл. 27а, ал.1, т. 7 от наредба 3 от 2015 г. за изхранване на животни в други стопанства земеделските стопани следва да предоставят фактури или касови бележки за директно продадено сурово мляко от земеделския стопанин на други колеги. В допълнение трябва да се има предвид, че при регистрация /пререгистрация като земеделски стопанин или при започването на този вид дейност фермерите попълват Декларацията за извършване на дейности с първични фуражи от Приложение № 3 към чл. 8, ал.4 от Наредба № 3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани.

Източник: sinor.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE