Прогноза за производството на маслодайни култури в България през 2017/18 г.

Български фермери ще увеличат площите за отглеждане на маслодайни култури и най-вече слънчогледово семе през новия сезон 2017/18 г. В доклада  на селскостопанското аташе към посолството на САЩ в София (GAIN Report Number BU1707), посветен на пазара на маслодайни семена в България се посочва, че резултатите от текущата маркетингова 2016/17 г. са доста противоречиви. От една страна, през настоящия сезон реколтата от рапично семе в страната е била много добра, но при по-ниски от очакваните добиви от слънчоглед и слаба соева реколта. Повечето производители очакват, че през следващата година положението ще се промени.  Очертава се „възстановяване на добивите от слънчоглед и соя на фона на  отстъпление от рекордно високите показатели   при рапицата през тази година.  Анализаторите коментират, че  общата площ за отглеждане на маслодайните култури  ще бъде увеличена  с 2% – 3% и при благоприятни агрометеорологични условия се прогнозира ръст на производството на маслодайни семена  с 4% до 5% спрямо  предходната година –  до 2,4 млн. тона.

Всъщност в доклада е представена първата прогноза на софийското бюро на Департамента за външни пазари към Министерството на земеделието на САЩ (FAS USDA) за ситуацията на пазара на маслодайни семена в България през 2017/18 г.  FAS София очаква разширение на площите за производство на соя и слънчоглед.  Посевите с рапица също са увеличени, но вследствие на  щетите от измръзване и презасяване се очертава площите за реколтиране да останат на миналогодишното равнище, а могат да се окажат дори и по-малки спрямо 2016/17 г.

Площи и добиви от маслодайни култури в България

2016/17 г. – оценка * 2017/18 г.- прогноза**
СОЯ
Площи (хектари) 14 000 25 000 – 35 000
Производство (тона) 18 500 26 000 – 53 000
РАПИЧНО СЕМЕ
Площи (хектари) 168 000 173 000 засети

155-161 000 ожънати

Производство (тона) 493 200 400-484 000
СЛЪНЧОГЛЕДОВО СЕМЕ
Площи (хектари) 820 000 803 – 840 000
Производство (тона) 1 800 000 1 850 000 – 1 900 000

 * По данни на Министерството на земеделието на България и  Eurostat

** По данни на FAS Sofia  и източници от бранша

Площите за отглеждане на соя в България за реколта 2017/18 г. се очаква да възлезнат на 20-25 000 ха „благодарение макар и на  не много голямо,  но в същото време стабилно равнище на вътрешна преработка и привлекателните субсидии за производителите на протеин.” Сеитбата на соя за новата реколта стартира по-рано от обичайното, като към края на март сеитбената кампания,  по данни на Министерството на земеделието, изпревари с 61 на сто миналогодишния график. При благоприятни агрометеоролигични условия добивът от соя се очаква рязко да нарасне през новия сезон. Понастоящем в момента прогнозите за размера на новата реколта се движат в много широк диапазон – от 25 до 53 хил. тона, в сравнение с 18,5 хил. тона само през 2016/17 г.

В доклада се констатира, че есенната сеитба на зимните сортове рапица премина успешно при благоприятни метеорологични условия  и „отлични изкупни  цени от място” ( excellent ex-farm prices). През 2016/17 г. по данни на Министерството на земеделието, високата рентабилност повлия за увеличение на площите с 3 на сто спрямо 2015 г. – до 173 000 ха. Необичайно суровата зима доведе до щети от измръзване и принуди производителите да презасеят част от площите   със слънчоглед. В крайна сметка масивите за  реколтиране на рапицата според наличните  прогнозни данни ще спаднат през 2017/18 г. до   155-160 000 ха, а това е с  8-10% по-малко спрямо предходния сезон. FAS София пронозира, че производството на рапично семе в България през 2017/18 г. ще възлезе на 450 хил. тона, при 2,8 тона среден добив от хектар, като в същото време прогнозите на местните браншови експерти  се движат в диапазон 400-484 хил. тона (493,2 хил. т – 2016/17 г.).

Перспективите  за производство на слънчогледово семе през 2017/18 г. са благоприятни. Българските фермери според FAS показаха интерес към разширение на площите спрямо предходния сезон. Официалните данни демонстрират значително нарастване на продажбите на семе за посев за новата слънчогледова реколта. Площите засети със слънчоглед  в България през 2017/18 г. ще възлизат на 800-840 хил. ха, в сравнение с 820 хил. ха  предходния сезон. Прогнозите за размера на новата реколта от маслодайната култура са в диапазон 1,85 – 1,90 млн.т, спрямо 1,80 млн.т – 2016/17 г.

Източник: sinor.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE