Приемът по 6.1 вероятно ще стартира през март

Очаквам леко забавяне при старта на приема по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“, който според индикативната програма трябва да стартира този месец. Насоките са готови, но ги съгласуваме с ДФЗ. По-вероятно е приемът да стартира през месец март. Това каза Цветомира Стайкова, директор на дирекция развитие на селските райони, по време на Шестата национална среща на АЗПБ в Златни пясъци.
„Индикативната програма е доста амбициозна, но си даваме сметка, че миналата година не можахме да стартира много от заложените приеми. Мярка 6.1 е много чакана от земеделските стопани и по-скоро ще стартира през месец март. Нещо важно е 18-месечният срок от първата регистрация като земеделски стопанин, нужен за участие по подмярката, се увеличават на 24 месеца“, коментира експертът.
През април за отваряне са предвидени мерките 4.1.2  „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма (ТПП) за развитие на малки стопанства“, 6.4.1 “Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”, 9 „Учредяване на групи и организации на производителите“.
„Ще направим всичко възможно през месец май да стартира подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на европейското партньорство за иновации (ЕПИ)“.
Стайкова припомни, че прием по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ стартира официално чрез ИСУН на 14 февруари и ще продължи до 16 май.
Източник: fermer.bg
email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE